Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
IV POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
DĘBICA 2014
REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
ul. Sportowa 28
39-200 Dębica

II. MIEJSCE PRZEGLĄDU:

Dom Kultury “Śnieżka”
Ul. Bojanowskiego 18
39-200 Dębica

III. CELE KONKURSU:
- organizatorzy stawiają sobie za główny cel ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.

IV. TERMINY:
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
 – 14 stycznia 2014r. /wtorek/ – DK „Śnieżka”, ul. Bojanowskiego 18
Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
– 15 stycznia 2014r. /środa/ – DK „Śnieżka” , ul. Bojanowskiego 18

V. UCZESTNICY KONKURSU:

- soliści
- zespoły: wokalne i wokalno – instrumentalne
Grupy wiekowe: - szkoły podstawowe (Klasy 0 – 3, Klasy 4 – 6)
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie biorą udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych.
2. Uczestnicy przygotowują dwa utwory (w tym jedną kolędę lub pastorałkę)
3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie:
• a capella,
•z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp. akompaniatorzy  zapewniają we własnym zakresie),        
• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej
 (CD – audio, MP3).
4. Organizator zapewnia nagłośnienie wokalu (max. 6 mikrofonów SHURE SM58 i PE 565 SD przewodowych na statywach), możliwość podpięcia instrumentów do akompaniamentu:  Jack 6,3 mm Line lub XLR (Cannon) Line/mic, odsłuchy itp. oraz nagłośniony fortepian.
5.W konkursie preferowane będą wykonania kolęd i pastorałek zawartych w kantyczkach.
6. Każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej,
- ośrodki kultury (domy kultury), parafie, świetlice po 3 wykonawców
w każdej kategorii wiekowej.
7. Czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 8 minut.
8. Do oceny poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja artystyczna, która przyzna nagrody i wyróżnienia.

VII. KRYTERIA OCENY:

• Dobór repertuaru
• Umiejętności  wokalne i muzykalność  uczestników
• Aranżacja
• Ogólny wyraz artystyczny
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

VIII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia  należy nadesłać na adres:
Dom Kultury „Śnieżka”, 39-200 Dębica, ul. E. Bojanowskiego 18, tel. / fax 14 670 31 67, e-mail: dksniezka@poczta.onet.pl do dnia 03.01.2014 r.

W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze  dostarczenie podkładów muzycznych.

W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze  dostarczenie podkładów muzycznych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką nauczyciela, który odpowiada za grupę do końca trwania Przeglądu.
Akredytację w wysokości 6 zł od osoby należy wpłacić w kasie Domu Kultury „Śnieżka” w dniu Przeglądu.
Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek.

Laureaci przeglądu wskazani przez jurorów wezmą udział w koncercie galowym, który odbędzie się w Domu Kultury „Mors”17 stycznia.

Kolejność występów zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.mokdebica.pl, www.dksniezka.mokdebica.pl.

Do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszenia