Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
V POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
DĘBICA 2015

REGULAMIN


I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

II. MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Dom Kultury „Śnieżka”
Ul. Bojanowskiego 18

III. CELE KONKURSU:

- organizatorzy stawiają sobie za główny cel ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek, a także prezentację efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.

IV. TERMINY:
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
 – 14 stycznia 2015r. /środa/

Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
– 15 stycznia 2015r. /czwartek/


V. UCZESTNICY KONKURSU:
- soliści
- zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne

Grupy wiekowe:
- szkoły podstawowe: klasy 0 – 3,
- szkoły podstawowe: klasy 4 – 6
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie biorą udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych.
2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór (kolędę lub pastorałkę)
3. Uczestnicy mogą prezentować się w formie:
• a capella,
•z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp. akompaniatorzy  zapewniają we własnym zakresie),       
• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej
 (CD – audio, MP3).
4. Organizator zapewnia nagłośnienie wokalu (max. 6 mikrofonów SHURE SM58 i PE 565 SD przewodowych na statywach), możliwość podpięcia instrumentów do akompaniamentu:  Jack 6,3 mm Line lub XLR (Cannon) Line/mic, odsłuchy itp. oraz nagłośniony fortepian.
5.W konkursie preferowane będą wykonania kolęd i pastorałek zawartych
w kantyczkach.
6. Każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej, ośrodki kultury (domy kultury), parafie, świetlice po 5 wykonawców w każdej kategorii wiekowej.
7. Czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 5 minut.
8. Do oceny poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja artystyczna, która przyzna nagrody i wyróżnienia.

VII. KRYTERIA OCENY:
- dobór repertuaru
- umiejętności  wokalne i muzykalność  uczestników
 - aranżacja
- ogólny wyraz artystyczny

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

VIII. ZGŁOSZENIA:
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronach internetowych: www.mokdebica.pl, www.dksniezka.mokdebica.pl
Zgłoszenia  należy nadesłać na adres:
Dom Kultury „Śnieżka”, 39-200 Dębica, ul. E. Bojanowskiego 18, tel. / fax 14 670 31 67, e-mail: dksniezka@poczta.onet.pl do dnia 07.01.2015r.

W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze  dostarczenie podkładów muzycznych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką nauczyciela, który odpowiada za grupę do końca trwania Przeglądu.
Akredytację w wysokości 6 zł od osoby należy wpłacić w kasie Domu Kultury „Śnieżka” w dniu Przeglądu.
Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek.

Uczestnicy przeglądu wskazani przez jurorów wezmą udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w Domu Kultury „Mors” 18 stycznia.


Kolejność występów zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.mokdebica.pl, www.dksniezka.mokdebica.pl.

Do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszenia